Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non theo định hướng chuẩn đầu ra”

1/11/2022 4:15:44 PM

Chiều ngày 30/5, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non theo định hướng chuẩn đầu ra”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng; đại diện lãnh đạo các trường mầm non trong thành phố Thanh Hóa; các cán bộ giảng viên có bài tham luận cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên khoa Giáo dục Mầm non.        

TS. Cao Xuân Hải - Phó Trưởng khoa GDMN phát biểu khai mạc hội thảo

        Hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề nhằm đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non theo định hướng chuẩn đầu ra. Cụ thể là: Các vấn đề lý luận chung của chuẩn đầu ra, vai trò của việc xác định chuẩn đầu ra với sinh viên, với giảng viên, với cơ sở đào tạo, với người sử dụng lao động; thực trạng của việc đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên theo định hướng chuẩn đầu ra ở một số học phần: Mỹ thuật, Âm nhạc, Phát triển ngôn ngữ, Văn học, … Những thực trạng đó, đã được các tác giả khảo sát, điều tra, phân tích xuất phát từ thực tế hiện nay, ở nhiều phương diện: Chương trình, cách dạy của giảng viên, cách tiếp cận của người học, kỹ năng nghề của sinh viên khi ra trường.

Hội thảo cũng đã đề xuất các biện pháp, cách thức cụ thể để đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non, trong đó chú trọng đến các giải pháp hiểu hiệu như: Nâng cao hiệu quả của việc tổ chức hoạt dộng phát triển ngôn ngữ cho trẻ; đổi mới phương pháp dạy học các học phần Âm nhạc; nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập trẻ phổ tự kỉ; xác định các tiêu chí kiểm tra - đánh giá sinh viên khi dạy các học phần Văn học trẻ em; giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên…

Phát biểu kết luận, TS. Phạm Thị Anh – Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non đã khằng định, Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục mầm non, các giảng viên, các giáo viên, các cơ sở giáo dục mầm non trao đổi, chia sẻ và thống nhất những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn. Trên cơ sở đó, hội thảo đã thống nhất được những quan điểm, phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra ở Trường Đại học Hồng Đức, khắc phục những tồn tại của thực tế đào tạo qua sự đánh giá của các trường mầm non; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay./.

TS. Phạm Thị Anh - Phó Trưởng khoa GDMN phát biểu kết luận hội thảo
 
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang - Giảng viên khoa GDMN
trình bày tham luận tại hội thảo
 
ThS. Vũ Ngọc Tuấn - Giảng viên khoa Giáo dục tiểu học
trình bày tham luận tại hội thảo
BBT website

Tin liên quan