CÁC LOẠI MẪU ĐƠN VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI HỌC, NĂM HỌC 2016 - 2017

5/10/2017 9:06:47 AM

CÁC LOẠI MẪU ĐƠN VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI HỌC, NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Đơn xin thôi học

2. Đơn xin nghỉ học có thời hạn

3. Đơn xin trở lại trường tiếp tục quá trình học tập

4. Đơn xin chuyển trường

5. Đơn xin rút hồ sơ

6. Giấy xác nhận

7. Đơn xin cấp lại thẻ HSSV

8. Giấy đề nghị miễn, giảm học phí

9. Đơn xin hưởng TCXH

10. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

11. Đề nghị cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện đồ dùng học tập dùng riêng

12. Báo cáo về việc người học bỏ dài ngày vô lý do

Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan