BAN CHỦ NHIỆM KHOA GDMN

12/3/2021 2:54:28 PM

 

1. TRƯỞNG KHOA

Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202112/Images/ho-thi-dung-20211202095439-e.jpg

...............................................

Họ và tên: TS. Hồ Thị Dung   

Ngày, tháng, năm sinh:  06/10/1974

Quê quán: Quỳnh Phương , Quỳnh Lưu, Nghệ An

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam

Chức vụ: Trưởng khoa 

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non

Địa chỉ: 15/2 Trịnh Thị Ngọc Lữ,  Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ: 0919.758.365 

Email: hothidung@hdu.edu.vn

.....................................................................................................................

         Phụ trách chung; Công tác tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới; công tác tổ chức cán bộ; thi đua - khen thưởng; tài chính; quản lý đào tạo khối liên thông, VLVH, VB2; công tác ISO; đảm bảo chất lượng khảo thí; công tác hành chính; công tác truyền thông, phát ngôn; chỉ đạo trực tiếp Bộ môn Mỹ thuật.

 

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA

Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/pham-thi-anh-20210924034133-e.jpg

............................................

..............................................

Họ và tên: TS. Phạm Thị Anh

Sinh ngày: 22/12/1967

Quê quán: Quảng Đại - Quảng Xương - Thanh Hóa

Học vị cao nhất: Tiến sĩ PPDH Văn và Tiếng Việt

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Địa chỉ: SN17 - Ngõ 342 - Lê Lai, Phường Đông Sơn - TP Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ: 0914.336.316

Email: vananh67.khxh@gmail.com 

......................................................................................................................................................................

         Quản lý công tác khoa học; Sáng kiến kinh nghiệm, viết giáo trình, tài liệu tham khảo, công tác thực hành, thực tập và rèn nghề cho sinh viên; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành rèn nghề cho sinh viên; Quản lý trang Website của Khoa; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của bộ môn Giáo dục Ngôn ngữ; triển khai một số công việc khác khi được trưởng khoa phân công.

 

3. PHÓ TRƯỞNG KHOA

Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/le-thi-huyen-20210924034132-e.jpg

 

..............................................

Họ và tên: T.S Lê Thị Huyên

Ngày, tháng, năm sinh:  2/2/1974

Quê quán: Đông Hải, Tp.Thanh Hoá

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2020, Việt Nam

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục mầm non

Địa chỉ liên lạc: SN38 Phố Tống Duy Tân, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hoá

Điện thoại liên hệ: 0914.161.953

Email: lethihuyen@hdu.edu.vn

.....................................................................................................................................................

           Quản lý công tác HS-SV; Công tác Cố vấn học tập; hoạt động Văn -Thể - Mỹ và các hoạt động phòng trào; chỉ đạo Bộ môn GD nhận thức - Dinh dưỡng và Thể chất; Triển khai một số công việc khác khi được trưởng khoa phân công.