Đại hội Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028

2/19/2023 9:57:38 AM

          Sáng ngày 07/02/2023, tại văn phòng khoa Giáo dục Mầm non, Công đoàn Khoa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

           Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường và toàn thể công đoàn viên khoa Giáo dục Mầm non. 

          Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết Công đoàn, nhiệm kỳ 2017- 2022, và Phương hướng hoạt động, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2017-2022.

         Tại Đại hội, các ý kiến tham luận sôi nổi trên các lĩnh vực: Hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kì 2017-2022, nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,... nhằm bổ sung và làm rõ hơn những giải pháp, định hướng cho chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khoa, Nhà trường trong giai đoạn mới.

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường  đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn trường đề nghị Công đoàn khoa tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, của Khoa; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo... tạo cơ sở cho hoạt động của Công đoàn trường.

Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/5-20230219093718-e.png

                               Đồng chí Lê Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

       Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Thị Dung, Bí thư Chi bộ, trưởng khoa Giáo dục Mầm non về tinh thần, ý thức, trách nhiệm của ĐVCĐ trong các hoạt động, phong trào của khoa; mỗi ĐVCĐ cần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục những  tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Khoa và Nhà trường.

Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/6-20230219094935-e.png

                                     Đồng chí Hồ Thị Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa phát biểu tại Đại hội

            Tại Đại hội, đại biểu tham dự của Công đoàn khoa Giáo dục Mầm non đều thống nhất cao phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên và hoạt động công đoàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho cán bộ đoàn viên, viên chức lao động; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

        Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn khoa Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn trường Đại học Hồng Đức.

        Đại hội Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức thành công đã góp phần vào niềm vui đầu xuân Quý Mão, đồng thời cũng tạo tiền đề cho sự phát triển của Khoa và Công đoàn Trường trong nhiệm kì mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/7-20230219095018-e.png

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn khoa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/8-20230219095013-e.png
BCN, Ban chi ủy bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/9-20230219095006-e.png
Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới 2023 – 2028
 
 
Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/10-20230219093859-e.png
Lãnh đạo tặng hoa chia tay BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022
Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/11-20230219094958-e.png
Đồng chí Lê Văn Hà, Chủ tịch CĐ trường chụp ảnh lưu niệm cùng ĐVCĐ
Media/2010_gdmn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/12-20230219093842-e.png

Tập thể ĐVCĐ Khoa GDMN chụp ảnh lưu niệm

Tin liên quan