KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ 2017

5/10/2017 8:43:41 AM

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

LCĐ KHOA GD MẦM NON

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thanh Hoá, ngày 08  tháng 5 năm 2017

 

   KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện Hè 2017

 

            Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017; căn cứ kế hoạch số: 286-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Đoàn ĐTNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Hồng Đức về việc “Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017”, BCH LCĐ Khoa GDMN triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ giảng dạy trẻ, đoàn viên, học sinh sinh viên; thực hiện thắng lợi chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên sinh viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề mới, các lĩnh vực khó khăn của cộng đồng, đặc biệt là ở những xã nghèo, huyện nghèo trong tỉnh Thanh Hóa.

            - Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; trao đổi kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn; góp phần giáo dục, bồi dưỡng ý thức, lý tưởng và hành động cách mạng cho Đoàn viên thanh niên; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

            1.2. Yêu cầu

- Chiến dịch tình nguyện hè 2017 cần được tổ chức đảm bảo cả bề rộng lẫn chiều sâu; nội dung tình nguyện phải đa dạng, thiết thực.

- Nội dung hoạt động Chiến dịch TN, HSSV tình nguyện Hè 2017 tiếp tục gắn với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” và các hoạt động “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội” và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Các hoạt động tình nguyện cần tạo sức lan toả rộng khắp, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Trong các hoạt động cần tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị; sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài nhà trường.

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

2.1. Chương trình Tiếp sức mùa thi : Thực hiện theo phương án điều động cụ thể của Ban chỉ đạo cấp trường.

2.2. Chương trình Mùa hè xanh: Thực hiện một trong số những hoạt động - chương trình sau đây : vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội: hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; giúp đỡ các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; các hoạt động bảo vệ môi trường, góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

2.3. Tổ chức cho đoàn viên, HSSV tham gia sinh hoạt Hè tại các cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư nơi cư trú.

III. NỘI DUNG

3.1. Chương trình 1: Tiếp sức mùa thi 2017

- Nội dung hoạt động: Xung kích, tình nguyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, góp phần: “Đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, công bằng, an toàn và đạt chất lượng cao”, cụ thể:

+ Tham gia đảm bảo ANTT, ùn tắc giao thông tại các điểm thi; trông giữ hành lý cho thí sinh trong thời gian thi.

            + Giải đáp thắc mắc cho thí sinh và phụ huynh về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017.

            + Hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học đúng Quy chế, quy định.

3.1.2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 20/6 - 25/6/2017.

- Địa điểm: Tại các điểm thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Chương trình 2: Tình nguyện tại địa phương nơi cư trú

3.2.1. Nội dung: Giới thiệu ĐV, HSSV tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nơi cư trú trong dịp Hè 2017.

Nội dung hoạt động: Luyện tập văn nghệ, nghi thức đội, các hoạt động trại hè, giúp đỡ các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư ôn luyện kiến thức văn hoá, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo neo đơn, khuyến nông khuyến lâm, khuyến ngư, phổ cập tin học; các hoạt động tình thương, nhân đạo, từ thiện, tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đoàn, huyện đoàn tại địa phương nơi cư trú.

3.2.2. Thời gian và tổ chức thực hiện.

- Từ 20/5 ÷ 31/5/2017: Các Chi Đoàn, Chi Hội tổ chức cho TN, HSSV đăng ký tham gia tình nguyện tại địa phương nơi cư trú trong dịp Hè 2017.

- Từ 01/6 ÷ 10/6/2017: LCĐ, LCH nhận giấy giới thiệu tình nguyện tại VP Đoàn trường và phát cho đoàn viên sinh viên.

- Từ 01/7 ÷ 31/7/2017: Tham gia các hoạt động tình nguyện tại huyện đoàn và xã đoàn.

- Ngày 01/8/2017 đến 10/8/2017 Nộp báo cáo kết quả tình nguyện;  LCĐ, LCH viết báo cáo tổng kết, đề xuất khen thưởng và nộp về VP đoàn trường.

3.3. Chương trình 3: Mùa hè xanh

3.3.1. Nội dung: Các LCĐ, LCH, câu lạc bộ, đội, nhóm đăng ký với BCĐ cấp trường thành lập các đội hình tình nguyện (từ 20 đến 35 ĐV, HSSV) tham gia hoạt động tại các xã, huyện khó khăn, các trung tâm bảo trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và các huyện nghèo thuộc các tỉnh lân cận.

- Nội dung hoạt động của các đội:

+ Cùng đoàn xã thực hiện các công trình phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới.

+ Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; phổ biến pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu, nhi và nhân dân.

+ Phối hợp đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, như: tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở (giao thông liên thôn, hỗ trợ nhân dân tu sửa nhà ở, hệ thống điện nước sinh hoạt); dạy học xoá mù chữ; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bài trừ các thủ tục lạc hậu.

+ Phổ biến, tuyên truyền kiến thức về: tin học, khuyến nông, lâm, khuyến ngư.

+ Tham gia các hoạt động trong tuần đến ơn đáp nghĩa; tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ; hoạt động thắp nến tri ân đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2017.

+ Các hoạt động và tuyên truyền bảo vệ môi trường, tuyên truyền giáo giao pháp luật về an toàn giao thông.

+ Phối hợp tham gia các hoạt động cùng với huyện đoàn, xã đoàn, như: luyện tập văn nghệ, nghi thức đội, các hoạt động trại Hè, giúp đỡ các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư ôn luyện kiến thức văn hoá, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo neo đơn, các hoạt động giao lưu VH, VN, TDTT.

+ Khuyến khích các LCĐ, các LCH đưa ra những chương trình hành động phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của khoa, với điều kiện cụ thể của địa phương nơi liên hệ.

3.3.2. Thời gian và tổ chức thực hiện.

* Ðối với những ðội hình tình nguyện của các LCÐ, LCH:

- Từ 20/5/2017 đến 15/6/2017:  Lập danh sách, kế hoạch, thời gian, địa điểm dự kiến hoạt động các đội hình sinh viên tình nguyện và đăng ký với BCH Đoàn trường.

            - Từ ngày 15/6/2017 đến 20/6/2017: BCH Đoàn trường ban hành quyết định thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện.

            - Ngày 05/7/2017: Hoàn thành các hoạt động tiền trạm, các điều kiện về cơ sở vật chất, thống nhất nội dung, chương trình với Đoàn cơ sở.

            - Từ ngày 10/7/2017 đến 30/7/2017: Tổ chức các hoạt động tình nguyện.

3.4. Chương trình 4: Ngày ĐV, HSSV về môi trường

- Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường ở hai cơ sở hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2017.

- Tuyên truyền, giáo dục để mỗi đoàn viên, HSSV có ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường sống.

- Quét vôi các gốc cây, bồn cây trong khuôn viên toàn trường.

 

                                                                                                                          T/M BCH LCĐ

                                                                                                                                    Bí thư

                                                                                                                               Hồ Sỹ Hùng

 

 

 

 

Tin liên quan